תוצאה
קטגוריה
59 / 1
2%
מגדר
59 / 1
2%
כללי
59 / 1
2%
Swim 3/59
T1
Bike 4/59
T2
Ran 2/59