תוצאה
קטגוריה
61 / 2
4%
מגדר
61 / 2
4%
כללי
61 / 2
4%
Swim 8/61
T1
Bike 5/61
T2
Ran 7/61