תוצאה
קטגוריה
61 / 1
2%
מגדר
61 / 1
2%
כללי
61 / 1
2%
Swim 10/61
T1
Bike 10/61
T2
Ran 5/61