תוצאה
קטגוריה
31 / 2
7%
מגדר
32 / 2
7%
כללי
32 / 2
7%
Swim 7/32
T1
Bike 4/32
T2
Ran 1/32