תוצאה
קטגוריה
54 / 2
4%
מגדר
54 / 2
4%
כללי
54 / 2
4%
Swim 1/54
T1
Bike 4/54
T2
Ran 5/54