תוצאה
קטגוריה
54 / 1
2%
מגדר
54 / 1
2%
כללי
54 / 1
2%
Swim 5/54
T1
Bike 3/54
T2
Ran 2/54