תוצאה
קטגוריה
38 / 2
6%
מגדר
41 / 2
5%
כללי
41 / 2
5%
שטח החלפה
הערות
Swim 8/41
T1
Bike 3/41
T2
Ran 4/41