תוצאה
קטגוריה
38 / 1
3%
מגדר
41 / 1
3%
כללי
41 / 1
3%
שטח החלפה
הערות
Swim 2/41
T1
Bike 6/41
T2
Ran 3/41