תוצאה
קטגוריה
40 / 2
5%
מגדר
40 / 2
5%
כללי
40 / 2
5%
Swim 2/40
T1
Bike 3/40
T2
Ran 3/40