תוצאה
קטגוריה
40 / 1
3%
מגדר
40 / 1
3%
כללי
40 / 1
3%
Swim 1/40
T1
Bike 2/40
T2
Ran 2/40