תוצאה
קטגוריה
31 / 2
7%
מגדר
31 / 2
7%
כללי
31 / 2
7%
Swim 1/31
T1
Bike 4/31
T2
Ran 6/31