תוצאה
קטגוריה
61 / 2
4%
מגדר
61 / 2
4%
כללי
61 / 2
4%
Swim 4/61
T1
Bike 4/61
T2
Ran 3/61