תוצאה
קטגוריה
61 / 1
2%
מגדר
61 / 1
2%
כללי
61 / 1
2%
Swim 1/61
T1
Bike 2/61
T2
Ran 2/61