תוצאה
קטגוריה
20 / 2
10%
מגדר
20 / 2
10%
כללי
20 / 2
10%
הנחת אופניים
הערות
Swim 2/20
T1
Bike 3/20
T2
Ran 8/20