תוצאה
קטגוריה
20 / 1
5%
מגדר
20 / 1
5%
כללי
20 / 1
5%
Swim 1/20
T1
Bike 1/20
T2
Ran 1/20