תוצאה
קטגוריה
18 / 2
12%
מגדר
27 / 2
8%
כללי
27 / 2
8%
Swim 4/27
T1
Bike 2/27
T2
Ran 1/27