תוצאה
קטגוריה
18 / 1
6%
מגדר
27 / 1
4%
כללי
27 / 1
4%
Swim 3/27
T1
Bike 1/27
T2
Ran 2/27