תוצאה
קטגוריה
20 / 14
70%
מגדר
20 / 14
70%
כללי
20 / 14
70%
Swim 15/20
T1
Bike 14/20
T2
Run 9/20
מקטע זמן
סיום שחיה 00:09:53.500
תחילת אופניים 00:11:27.500
סיבוב אופניים דרום 00:17:32.000
סיבוב אופניים צפון 00:30:29.500
בקרת אופניים הלוויות 00:43:50.650
סיום אופניים 00:45:20.300
יציאה לריצה 00:46:24.150
סיבוב ריצה דרום 00:50:27.200
סיבוב ריצה ספרינט 00:57:06.000
כרוז 01:05:22.950
סיום 01:05:27.000