תוצאה
קטגוריה
122 / 11
10%
מגדר
183 / 12
7%
כללי
220 / 12
6%
Swim 76/220
T1
Bike 16/220
T2
Run 12/220
מקטע זמן
סיום שחיה 00:15:35.720
תחילת אופניים 00:34:11.200
סיבוב אופניים דרום 00:40:52.670
סיבוב אופניים צפון 00:53:59.520
בקרת אופניים הלוויות 01:07:58.470
סיבוב אופניים דרום 01:13:24.970
סיבוב אופניים צפון 01:27:00.870
בקרת אופניים הלוויות 01:41:09.420
סיום אופניים 01:42:51.570
יציאה לריצה 01:44:51.120
סיבוב ריצה דרום 01:49:55.170
סיבוב ריצה ספרינט 02:00:56.270
סיבוב ריצה דרום 02:08:19.820
סיבוב ריצה ספרינט 02:19:49.320
כרוז 02:29:30.220
סיום 02:29:37.620