מקטע זמן
סיום שחיה 00:05:25.300
יציאה לריצה 00:06:56.600
כרוז 00:14:35.600
סיום 00:14:43.550