מקטע זמן
סיום שחיה 00:05:20.000
יציאה לריצה 00:06:53.650
סיבוב ריצה דרום 00:12:03.600
כרוז 00:14:20.200
סיום 00:14:25.850