מקטע זמן
סיום שחיה 00:08:41.360
תחילת אופניים 00:10:33.760
סיבוב אופניים דרום 00:17:38.410
בקרת אופניים הלוויות 00:32:02.510
סיום אופניים 00:33:49.110
יציאה לריצה 00:35:37.560
סיבוב ריצה דרום 00:41:37.410
כרוז 00:50:44.260
סיום 00:50:53.360