תוצאה
קטגוריה
14 / 4
29%
מגדר
88 / 9
11%
כללי
88 / 9
11%
Swim 3/88
T1
Bike 26/88
T2
Run 33/88
מקטע זמן
סיום שחיה 00:13:09.290
תחילת אופניים 00:15:43.340
סיבוב אופניים דרום 00:23:56.400
סיבוב אופניים צפון 00:41:12.940
סיום אופניים 01:00:57.900
יציאה לריצה 01:02:31.790
סיבוב ריצה דרום 01:09:15.790
סיבוב ריצה ספרינט 01:19:17.590
סיבוב ריצה דרום 01:28:53.390
סיום 01:31:58.890