מקטע זמן
סיום שחיה 00:08:35.310
תחילת אופניים 00:10:22.600
סיבוב אופניים דרום 00:18:14.600
בקרת אופניים הלוויות 00:32:06.210
סיום אופניים 00:33:52.660
יציאה לריצה 00:35:32.100
סיבוב ריצה דרום 00:41:26.410
כרוז 00:50:20.210
סיום 00:50:27.810