תוצאה
קטגוריה
37 / 23
63%
מגדר
37 / 23
63%
כללי
37 / 23
63%
Swim 23/37
T1
Bike 22/37
T2
Run 22/37
מקטע זמן
סיום שחיה 00:08:38.660
תחילת אופניים 00:10:28.960
סיבוב אופניים דרום 00:17:40.510
בקרת אופניים הלוויות 00:32:04.610
סיום אופניים 00:33:51.100
יציאה לריצה 00:35:31.600
סיבוב ריצה דרום 00:41:12.960
כרוז 00:50:14.210
סיום 00:50:22.610