מקטע זמן
סיום שחיה 00:08:45.210
תחילת אופניים 00:10:38.460
סיבוב אופניים דרום 00:18:13.460
בקרת אופניים הלוויות 00:32:05.100
סיום אופניים 00:33:52.310
יציאה לריצה 00:35:31.260
סיבוב ריצה דרום 00:41:07.960
כרוז 00:49:39.410
סיום 00:49:46.210