תוצאה
קטגוריה
37 / 21
57%
מגדר
37 / 21
57%
כללי
37 / 21
57%
Swim 22/37
T1
Bike 23/37
T2
Run 17/37
מקטע זמן
סיום שחיה 00:08:37.960
תחילת אופניים 00:10:29.960
סיבוב אופניים דרום 00:17:41.460
בקרת אופניים הלוויות 00:32:05.100
סיום אופניים 00:33:52.760
יציאה לריצה 00:35:28.260
סיבוב ריצה דרום 00:40:58.460
כרוז 00:49:31.910
סיום 00:49:40.100