תוצאה
קטגוריה
37 / 20
55%
מגדר
37 / 20
55%
כללי
37 / 20
55%
Swim 26/37
T1
Bike 17/37
T2
Run 15/37
מקטע זמן
סיום שחיה 00:08:43.360
תחילת אופניים 00:11:03.510
סיבוב אופניים דרום 00:18:12.860
בקרת אופניים הלוויות 00:32:04.360
סיום אופניים 00:33:53.710
יציאה לריצה 00:35:30.960
סיבוב ריצה דרום 00:40:54.610
כרוז 00:49:05.810
סיום 00:49:13.660