תוצאה
קטגוריה
37 / 19
52%
מגדר
37 / 19
52%
כללי
37 / 19
52%
Swim 24/37
T1
Bike 20/37
T2
Run 7/37
מקטע זמן
סיום שחיה 00:08:40.410
תחילת אופניים 00:10:34.600
סיבוב אופניים דרום 00:17:39.810
בקרת אופניים הלוויות 00:32:05.710
סיום אופניים 00:33:52.310
יציאה לריצה 00:35:26.660
סיבוב ריצה דרום 00:40:27.160
כרוז 00:48:19.460
סיום 00:48:26.910