תוצאה
קטגוריה
37 / 18
49%
מגדר
37 / 18
49%
כללי
37 / 18
49%
Swim 20/37
T1
Bike 24/37
T2
Run 6/37
מקטע זמן
סיום שחיה 00:08:33.360
תחילת אופניים 00:10:24.610
סיבוב אופניים דרום 00:17:38.710
בקרת אופניים הלוויות 00:32:04.600
סיום אופניים 00:33:50.160
יציאה לריצה 00:35:28.860
סיבוב ריצה דרום 00:40:26.860
כרוז 00:48:09.760
סיום 00:48:17.160