מקטע זמן
סיום שחיה 00:08:27.460
תחילת אופניים 00:10:14.960
סיבוב אופניים דרום 00:17:03.910
בקרת אופניים הלוויות 00:29:33.560
סיום אופניים 00:31:17.460
יציאה לריצה 00:33:08.910
סיבוב ריצה דרום 00:39:00.510
כרוז 00:48:01.360
סיום 00:48:08.610