תוצאה
קטגוריה
37 / 16
44%
מגדר
37 / 16
44%
כללי
37 / 16
44%
Swim 16/37
T1
Bike 27/37
T2
Run 4/37
מקטע זמן
סיום שחיה 00:08:24.110
תחילת אופניים 00:10:07.310
סיבוב אופניים דרום 00:17:39.910
בקרת אופניים הלוויות 00:32:03.360
סיום אופניים 00:33:50.610
יציאה לריצה 00:35:29.610
סיבוב ריצה דרום 00:40:25.860
כרוז 00:47:52.100
סיום 00:47:59.960