מקטע זמן
סיום שחיה 00:08:06.600
תחילת אופניים 00:10:04.410
סיבוב אופניים דרום 00:17:02.100
בקרת אופניים הלוויות 00:29:32.310
סיום אופניים 00:31:16.510
יציאה לריצה 00:33:00.860
סיבוב ריצה דרום 00:39:00.210
כרוז 00:47:41.460
סיום 00:47:49.110