תוצאה
קטגוריה
37 / 14
38%
מגדר
37 / 14
38%
כללי
37 / 14
38%
Swim 14/37
T1
Bike 8/37
T2
Run 20/37
מקטע זמן
סיום שחיה 00:08:11.110
תחילת אופניים 00:10:09.760
סיבוב אופניים דרום 00:17:04.760
בקרת אופניים הלוויות 00:29:32.710
סיום אופניים 00:31:15.660
יציאה לריצה 00:32:51.460
סיבוב ריצה דרום 00:38:32.510
כרוז 00:47:18.810
סיום 00:47:26.610