מקטע זמן
סיום שחיה 00:31:28.410
תחילת אופניים 01:13:25.360
סיבוב אופניים דרום 01:22:17.160
סיבוב אופניים צפון 01:39:38.410
בקרת אופניים הלוויות 01:58:44.610
סיבוב אופניים דרום 02:06:10.410
סיבוב אופניים צפון 02:25:00.310
בקרת אופניים הלוויות 02:45:44.100
סיום אופניים 02:47:48.560
יציאה לריצה 02:55:14.560
סיבוב ריצה דרום 03:02:30.560
סיבוב ריצה ספרינט 03:17:47.710
סיבוב ריצה דרום 03:27:54.910
סיבוב ריצה ספרינט 03:43:40.410
סיבוב ריצה דרום 03:53:55.910
סיום 03:57:46.160