תוצאה
קטגוריה
37 / 13
36%
מגדר
37 / 13
36%
כללי
37 / 13
36%
Swim 7/37
T1
Bike 10/37
T2
Run 19/37
מקטע זמן
סיום שחיה 00:07:54.560
תחילת אופניים 00:09:43.610
סיבוב אופניים דרום 00:16:19.960
בקרת אופניים הלוויות 00:29:20.260
סיום אופניים 00:31:01.960
יציאה לריצה 00:32:45.510
סיבוב ריצה דרום 00:38:26.510
כרוז 00:46:58.910
סיום 00:47:06.860