מקטע זמן
סיום שחיה 00:25:33.150
תחילת אופניים 00:39:43.500
סיבוב אופניים דרום 00:50:12.700
סיבוב אופניים צפון 01:10:47.150
בקרת אופניים הלוויות 01:31:26.850
סיום אופניים 01:34:02.400
יציאה לריצה 01:37:37.900
כרוז 01:41:09.450
סיבוב ריצה דרום 01:44:10.100
סיבוב ריצה ספרינט 01:53:15.750
סיבוב ריצה דרום 02:02:28.950
כרוז 02:07:15.700
סיום 02:08:14.300