תוצאה
קטגוריה
37 / 12
33%
מגדר
37 / 12
33%
כללי
37 / 12
33%
Swim 8/37
T1
Bike 15/37
T2
Run 16/37
מקטע זמן
סיום שחיה 00:07:56.910
תחילת אופניים 00:09:34.560
סיבוב אופניים דרום 00:16:20.510
בקרת אופניים הלוויות 00:29:21.310
סיום אופניים 00:31:03.360
יציאה לריצה 00:32:39.860
סיבוב ריצה דרום 00:38:05.110
כרוז 00:46:39.110
סיום 00:46:46.560
יציאה לריצה 04:34:16.560