תוצאה
קטגוריה
37 / 11
30%
מגדר
37 / 11
30%
כללי
37 / 11
30%
Swim 11/37
T1
Bike 12/37
T2
Run 12/37
מקטע זמן
סיום שחיה 00:08:03.760
תחילת אופניים 00:09:54.960
סיבוב אופניים דרום 00:17:02.610
בקרת אופניים הלוויות 00:29:33.210
סיום אופניים 00:31:16.260
יציאה לריצה 00:32:53.910
סיבוב ריצה דרום 00:38:19.460
כרוז 00:46:13.510
סיום 00:46:19.310