תוצאה
קטגוריה
37 / 10
28%
מגדר
37 / 10
28%
כללי
37 / 10
28%
Swim 6/37
T1
Bike 11/37
T2
Run 14/37
מקטע זמן
סיום שחיה 00:07:53.960
תחילת אופניים 00:09:42.360
סיבוב אופניים דרום 00:16:19.600
בקרת אופניים הלוויות 00:29:20.710
סיום אופניים 00:31:01.660
יציאה לריצה 00:32:39.760
סיבוב ריצה דרום 00:38:05.410
כרוז 00:46:11.610
סיום 00:46:18.610