מקטע זמן
סיום שחיה 00:07:41.860
תחילת אופניים 00:09:22.810
סיבוב אופניים דרום 00:16:21.760
בקרת אופניים הלוויות 00:29:33.910
סיום אופניים 00:31:24.260
יציאה לריצה 00:33:08.560
סיבוב ריצה דרום 00:38:11.510
כרוז 00:46:05.460
סיום 00:46:14.110