מקטע זמן
סיום שחיה 00:08:26.110
תחילת אופניים 00:10:10.710
סיבוב אופניים דרום 00:17:02.910
בקרת אופניים הלוויות 00:29:31.910
סיום אופניים 00:31:12.510
יציאה לריצה 00:32:53.610
סיבוב ריצה דרום 00:38:02.260
כרוז 00:45:52.810
סיום 00:45:59.210