מקטע זמן
סיום שחיה 00:07:59.460
תחילת אופניים 00:09:47.600
סיבוב אופניים דרום 00:16:52.660
בקרת אופניים הלוויות 00:29:34.460
סיום אופניים 00:31:13.710
יציאה לריצה 00:32:48.360
סיבוב ריצה דרום 00:37:54.160
כרוז 00:45:47.910
סיום 00:45:55.160