מקטע זמן
סיום שחיה 00:08:02.110
תחילת אופניים 00:09:41.460
סיבוב אופניים דרום 00:16:21.510
בקרת אופניים הלוויות 00:29:21.600
סיום אופניים 00:31:03.660
יציאה לריצה 00:32:41.660
סיבוב ריצה דרום 00:37:38.100
כרוז 00:45:14.760
סיום 00:45:22.660