מקטע זמן
סיום שחיה 00:07:29.710
תחילת אופניים 00:09:12.910
סיבוב אופניים דרום 00:16:03.160
בקרת אופניים הלוויות 00:28:25.510
סיום אופניים 00:30:06.760
יציאה לריצה 00:31:43.660
סיבוב ריצה דרום 00:37:10.260
כרוז 00:45:06.910
סיום 00:45:14.710