מקטע זמן
סיום שחיה 00:08:30.510
תחילת אופניים 00:10:20.160
סיבוב אופניים דרום 00:17:03.610
בקרת אופניים הלוויות 00:29:33.310
סיום אופניים 00:31:15.410
יציאה לריצה 00:32:48.600
סיבוב ריצה דרום 00:37:32.810
כרוז 00:44:50.560
סיום 00:44:57.660