מקטע זמן
סיום שחיה 00:07:51.410
תחילת אופניים 00:09:28.510
סיבוב אופניים דרום 00:16:02.560
בקרת אופניים הלוויות 00:28:24.100
סיום אופניים 00:30:05.560
יציאה לריצה 00:31:42.860
סיבוב ריצה דרום 00:36:58.600
כרוז 00:44:41.960
סיום 00:44:48.710