מקטע זמן
סיום שחיה 00:07:40.510
תחילת אופניים 00:09:18.360
סיבוב אופניים דרום 00:16:04.160
בקרת אופניים הלוויות 00:28:25.100
סיום אופניים 00:30:02.510
יציאה לריצה 00:31:30.910
סיבוב ריצה דרום 00:36:23.310
כרוז 00:43:52.960
סיום 00:43:59.560