מקטע זמן
סיום שחיה 00:07:53.460
תחילת אופניים 00:09:26.760
סיבוב אופניים דרום 00:16:03.600
בקרת אופניים הלוויות 00:28:12.810
סיום אופניים 00:29:51.160
יציאה לריצה 00:31:24.510
סיבוב ריצה דרום 00:36:13.210
כרוז 00:43:35.710
סיום 00:43:41.710