מקטע זמן
זינוק 00:00:03.187
בקרה 00:03:25.657
בקרה 00:19:59.270
בקרה 00:40:32.857
בקרה 01:05:32.627